Дога

 Инҗиль китабында Гайсә дога кылү өчен кинәш бирә: 

Ә син, дога кылганда, бүлмәңә кереп, артыңнан ишегеңне яп

һәм күзгә күренмәгән Атаңа дога кыл.

Һәм яшертен эшләнгән һәммә эшләрне күрүче

таң сиңа әҗереңне бирер. Ә сез болай дога кылыгыз:

Күктәге Атабыз!

Исемең изге дип икърар ителсен
Синең Патшалыгың килсен,
Күктәге кебек, җирдә дә Синең
ихтыярың гамәлгә ашсын.
 Бу кѳнгә кирәкле икмәгебезне безгә бүген бир.
 Башкаларның безгә карата эшләгән явызлыкларын без кичергән кебек,
безнең дә начар эшләребезне Син кичер.
 Безне сынауга дучар итмә,
ә явыздан сакла .